دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اقليد

اقليد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ حافظ-مجتمع سما
07524222828
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه