دبیرستان دوره دوم پسرانه سما خميني شهر

خميني شهر
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خمینی شهر-خ منظریه دانشگاه آزاد کد پستی 119-84175
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه