دبیرستان دوره دوم پسرانه سما شهرضا

شهرضا
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ 28 متری-خ شهید مدینه
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه