دبیرستان دوره دوم پسرانه سما قاينات

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار سیمان شهر-سمان4
05625224999
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه