دبیرستان دوره دوم پسرانه سید الشهدا اردکان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
خیابان صدر آباد -پیچ فاضل-دبیرستان سیدالشهدا
03532235722
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه