دبیرستان دوره دوم پسرانه سید جمال الدین اسد آبادی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان آذربایجان -بعد از چهارراه باستان - ابتدای کوچه شهید ثبوتی
02166572801
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه