دبیرستان دوره دوم پسرانه سید کمال الدین موسوی کرمان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان بهمنیار - خیابان شهید ضیاء
03432449131
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه