دبیرستان دوره دوم پسرانه شاهد يزد

یزد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
بلوار پرفسور حسابی
03518203969
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه