دبیرستان دوره دوم پسرانه شرف اردکان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
خیابان ملاعارف -پشت باغ ملی
03532222315
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه