دبیرستان دوره دوم پسرانه شمسایی تفت

تفت
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
شهرک قدس - خیابان حافظ- جنب بازراچه حافظ
03532632360
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه