دبیرستان دوره دوم پسرانه شمس زنجان

زنجان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
زنجان - علوم پایه - انتهای عارف 14
02433452020
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه