دبیرستان دوره دوم پسرانه شهدای بدر تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
شهرک قدس خ گل افشان شمالی ک یکم
02188590782
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه