دبیرستان دوره دوم پسرانه شهدای ملی حفاری اهواز

اهواز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اهواز-شهرک قائم-دبیرستان پسرانه شهدای ملی حفاری
06134438772
دبیرستان دوره دوم پسرانه شهدای ملی حفاری اهواز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه