دبیرستان دوره دوم پسرانه شهدای هسته ای تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خ ولی عصر روبروی جام جم ک رامین
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه