دبیرستان دوره دوم پسرانه شهدای هسته ای تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
شهرک قدس- خیابان ایران زمین،خیابان مهستان، گلستان جنوبی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه