دبیرستان دوره دوم پسرانه شهیدباهنر2 تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
خ جمهوری چهارراه مخبرالدوله جنب سینماحافظ کوچه ممتاز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه