دبیرستان دوره دوم پسرانه شهیدعارف احمدی بندرانزلي

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
کارآموزی پشت ساختمان اوج کوی الله اکبر خ پانزده خرداد
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه