دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید احمدی روشن کرمان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان میرزا اقا خان
03433238141
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه