دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید رجایی اسلامشهر

اسلامشهر
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
جاده ساوه- ابتدای بهرام آباد
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه