دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید رجایی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خ شکوفه جنب پارک گلزار پ 2
02133302485
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه