دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید فکوری تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
انتهای 20 متری افسریه - شهرک شهید بهشتی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه