دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید قاصدی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اتوبان محلاتی - تقاطع امام علی - کوچه عبدالمحمدی
02133192076
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه