دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید مطهری زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان جمهوری- جنب میدان امام رضا
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه