دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید چمران تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان قزوین-خیابان 16 متری امیری-خیابان شهید قلی زاده-جنب باشگاه زینعلی
05577798855762000
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه