دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید کهن قدس

قدس
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
کیلومتر 18 بزرگراه فتح-ایستگاه راه آهن ملکی
02146899215
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه