دبیرستان دوره دوم پسرانه طالقانی اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خ جی ایستگاه دانشسرا
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه