دبیرستان دوره دوم پسرانه طالقانی اهواز

اهواز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
تعداد کلاس: 13
سال تاسیس: 1374
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه