دبیرستان دوره دوم پسرانه طلایه داران شوشتر

شوشتر
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
شوشتر - فرهنگ شهر - نبش خیابان مدرس - جنب آتش نشانی
06136231716
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه