دبیرستان دوره دوم پسرانه طهرانی مقدم تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
انتهای خ پیروزی - اتوبان بسیج - ابتدای بلوار هجرت (سه راه تختی)
02133217128
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه