دبیرستان دوره دوم پسرانه علامه طباطبائی فردوس

فردوس
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
شهرک ولیعصر-خیابان شهامت-جنب اداره محیط زیست
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه