دبیرستان دوره دوم پسرانه علامه طباطبایی سراوان

سراوان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان جمهوری - جنب کارو دانش -
05485213354
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه