دبیرستان دوره دوم پسرانه علمیه تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
میدان بهارستان_ اول خ جمهوری دبیرستان علمیه
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه