دبیرستان دوره دوم پسرانه غیردولتی صمصامیه بیات اراک

مرکزی اراک
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان امام
09120315202
همکلاسی
تعداد کلاس: 14
سال تاسیس: 1321
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 10000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه