دبیرستان دوره دوم پسرانه فردوسی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
تهرانسر سه راه ارج شهرک کاظمیه خ 16
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه