دبیرستان دوره دوم پسرانه فرهنگ کرمان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان مصطفی خمینی(شهاب)چهارراه ادیب.به سمت بهزاد .اولین چهارراه سمت چپ روبروی هنرستان شهید شیرودی.
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه