دبیرستان دوره دوم پسرانه ماندگار دارالفنون تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خ فردوسی-کوچه شاهچراغی-رویروی روزنامه کیهان- پ 9
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه