دبیرستان دوره دوم پسرانه مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی رودهن

رودهن
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
رودهن خ امامت بین خ 16 و 17
02176501862
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه