دبیرستان دوره دوم پسرانه مصطفی خمینی سيرجان

سيرجان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان فرمانداری، کوچه شماره 8
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه