دبیرستان دوره دوم پسرانه ملا صدرا شهريار

شهريار
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اندیشه فاز 1 بلوار طالقانی خ مدرسه
02133523114
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه