دبیرستان دوره دوم پسرانه مهدیون تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
خ پیروزی، خیابان سوم نیروی هوایی، کوچه 3/21 ، پلاک 6(ساختمان مسعودیان)
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه