دبیرستان دوره دوم پسرانه مهر پژوهان طاها تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان تهرانپارس- خیابان بهار- خیابان برادران داوری- کوچه 126
02177944621
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه