دبیرستان دوره دوم پسرانه مکتبی 1 تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خ نبرد جنوبی چهارراه دانشگاه جنب باغ گل
02133680403
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه