دبیرستان دوره دوم پسرانه ناصری منش اسلامشهر

اسلامشهر
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
آیت اله کاشانی-روبروی سینمای فجر
02156123637
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه