دبیرستان دوره دوم پسرانه نام آوران اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
آپادانی دوم خیابان 15 خرداد جنب بهزیستی
03136412306
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه