دبیرستان دوره دوم پسرانه نخبگان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
شهرک ژاندارمری،بولوار مرزداران،خیابان البرز،البرز هفتم
02144283765
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه