دبیرستان دوره دوم پسرانه نعیم آباد يزد

یزد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
بلوار دانشجو-خ نعیم آباد
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه