دبیرستان دوره دوم پسرانه نمونه دولتی آیت الله خامنه ای اردکان

اردكان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه مردمی
یزد - اردکان - خیابان شهید باهنر
03532229340
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه