دبیرستان دوره دوم پسرانه نواب صفوی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان 17 شهریور - نرسیده به دروازه دولاب- خیابان گوته
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه