دبیرستان دوره دوم پسرانه هاشم زاده کاشان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
بلوار دانش
03615426060
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه