دبیرستان دوره دوم پسرانه هدایت رضوی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
تهران نو_فلکه چایچی _انتهای شورا_پلاک 19
02177477284
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه